скачать gta san andreas торрент

Training Adembescherming

Een onontbeerlijke opleiding voor bedrijfshulpverleners met een functie waarbij het gebruik van adembescherming nodig is.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Bedrijfshulpverleners met een gidsfunctie en/of reddingsfunctie waarbij het gebruik van adembescherming nodig is. Deze situaties zijn onder meer van toepassing bij het werken in cellengebouwen of in een omgeving met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan gerechtsgebouwen, politiebureaus, huizen van bewaring, TBS-, jeugd- en rijkswerkinrichtingen, militaire strafgevangenis, psychiatrische ziekenhuizen, industriegebouwen.
De cursist dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en van een bewijs van medische keuring.

Wat is de inhoud?

De opleiding biedt een combinatie van theorie en praktijk. Het accent ligt daarbij op het praktijkgedeelte. De cursus heeft als doel de bedrijfshulpverlener veilig en verantwoord te laten optreden met adembescherming. Er wordt aandacht besteed aan zowel de technieken van en richtlijnen voor het gebruik van adembescherming.

De cursus levert voor de BHV’er op dat deze:

  • Vertrouwd is met de bedieningsvoorschriften, Arbo-regelgeving en bedrijfsreglementen;
  • Bekend is worden met gebruik, werking en bediening van ademlucht toestellen;
  • Praktische vaardigheden heeft in het dragen en werken met een ademlucht toestel;
  • De verantwoordelijkheden kent tijdens werkzaamheden met een ademlucht toestel;
  • De procedures bij het redden en gidsen heeft getraind.

Wat is de tijdsbesteding?

De opleiding bedraagt vijf dagdelen (20 uur)

Wat is het resultaat?

Bij een voldoende resultaat wordt het diploma BHV Adembescherming afgegeven.